Výroba obalových materiálov a recyklácia plastových odpadov

Vyrábame environmentálne vhodné plastové obaly šetrné k životnému prostrediu z recyklovaných materiálov alebo z primárnych materiálov. Odpad z týchto obalových materiálov Vám zhodnotíme na našom recyklačnom zariadení a použijeme opätovne vo výrobe nových obalov. Našimi aktivitami v oblasti zdrojovej efektívnosti podporujeme znižovanie množstva odpadov v životnom prostredí a prechod na udržateľný model hospodárenia v zmysle Akčného plánu EU pre odpadové hospodárstvo.