Projekty

Projekty financované EU

Spoločnosť DOPABAL s.r.o. v roku 2019 zrealizovala projekt s názvom „Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu v rámci operačného programu kvalita životného prostredia.

V rámci tohto projektu boli nakúpené linky na drvenie, pranie a prepracovanie nebezpečných odpadov, potlačový stroj na fóliu, automat na výrobu vriec, ťahač návesu, náves na prepravu NO a elektronická cestná mostová nadúrovňová váha.

Vďaka nákupu nových technologických zariadení sa zvýši miera recyklácie nebezpečných odpadov.

Projekty
Projekty

Projekt spolufinancovaný ministerstvom hospodárstva

Hlavným cieľom predkladaného projektu DOPABAL s.r.o. s názvom Inovácia produktu v spoločnosti DOPABAL s.r.o.

je uvedenie nových produktov spoločnosti na trh prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby.

Hlavnou aktivitou projektu je aktivita Ostatné inovačné opatrenia.


projekt spolufinancovaný ministerstvom hospodárstva