Profil

História a súčasnosť

Spoločnosť DOPABAL s.r.o. vznikla v roku 2005 transformáciou na spoločnosť s ručením obmedzeným z firmy MVDr. Anton Pľuta, ktorá bola založená v roku 1996 a fungovala ako rodinná firma. V roku 2012 bol spoločnosti DOPABAL s.r.o. udelený certifikát systému manažérstva kvality spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. podľa EN ISO 9001, pričom úspešná recertifikácia prebehla v roku 2016.

Profil
Profil
Profil

Výroba

Hlavnou náplňou spoločnosti je výroba čistej a potlačenej trojvrstvovej koextrudovanej fólie a jednovrstvovej extrúdovanej fólie z LDPE, LLDPE, MDPE (hadica, polohadica, film, celoplošná perforácia, čiastková perforácia, potlač recyklačných znakov, záložková fólia) a výrobkov z fólie.

Profil [2]

Recyklácia

Spoločnosť DOPABAL s.r.o. sa zaoberá taktiež recykláciou plastových odpadov kategórie nie nebezpečný a kategórie nebezpečný odpad. Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov obsahujúcich nebezpečné látky bolo finančne podporené Ministerstvom životného prostredia z operačného programu OPŽP a európskych štrukturálnych fondov. Zariadenie na zhodnocovanie NO je schopné zhodnotiť 3500 ton/rok plastových odpadov znečistených nebezpečnými látkami do podoby PE granúl, ktoré sú vstupnou surovinou v procese výroby fólie.

Profil [3]